هژگوار آرمان شهری زبانی

خوانش شعر هژگوار از کتاب «هوم» اثر محمد آزرم


نرگس باقری*

«هژگوار» فرمی وانموده‌ای و شبیه‌سازی شده است. شعری که فرم آن یک مدخل از فرهنگ لغت را بازسازی می‌کند. در هژگوار با آنچه در اندیشه‌ی بودریار وانمودگی(simulacrum)  گفته می‌شود روبه‌رو هستیم. سیطره‌ی وانموده‌ها چنان است که فرق بین اصل و بدل را نمی‌توانیم  تشخیص دهیم. پیوند میان نظام‌های نشانه‌ای منجر به محو شدن امر واقع شده و مرز واقعیت و وانموده یا شبیه‌سازی شده از میان رفته است.

در این شعر همچنین شاهد مثال‌هایی که معنای خود را از منابع معتبر و اسناد تاریخی دیگری چون فرهنگ معین، برهان قاطع، جهانگیری، رشیدی، الفهرست ابن ندیم، الملل و النحل شهرستانی، معجم البلدان و ... اخذ می‌کنند، در واقع پایه و اساسی در واقعیت بیرونی ندارند و در روند شکل‌گیری، بازنمودها جایگزین چیزهایی شده است که باز می‌نمایانند، به شکلی که گاهی فکر می‌کنیم بازنمودها بخشی از امر واقعی و تکمیل کننده‌ی آن هستند.

متن کامل


نسخه روزنامه آرمان

نسخه PDF روزنامه آرمان

/ 0 نظر / 73 بازدید